Com a titular del nostre despatx professional li saludo i li agraeixo l’atenció prestada en consultar la nostra pàgina web i l’interès mostrat pels nostres serveis, posant a la seva disposició la nostra oficina i tot el seu personal, oferint-li en definitiva tot el suport jurídic que en ella prestem. Com a advocat en exercici li presento els meus serveis, i em poso a la seva disposició per a ajudar-lo si ho necessita, garantint-li la meva dedicació directa i un tracte personalitzat en defensa del seu assumpte, en el qual posaré tota la meva dedicació, tota la meva experiència, i tota la meva capacitat professional.

Necessita un Advocat?

davidbravo@bravoreinon.com

 • Separacions, divorcis, mesures parelles de fet, mesures patern-filials.
 • Dissolució de condomini i adjudicacions de béns entre cònjuges en separació o divorci.
 • Incapacitacions civils, mesures de suport a persones amb discapacitat.
 • Acomiadaments, reclamacions de quantitat laborals, processos de Seguretat Social, Incapacitats, Accidents laborals.
 • Desnonaments, impagaments de renda, ocupacions il·legals.
 • Herències, declaracions d’hereus, escriptures notarials, inscripcions registrals, liquidació Imposat de Successions, Donacions, Plusvàlues.
 • Reclamacions comunitat de propietaris.
 • Accidents de trànsit, indemnitzacions per responsabilitat civil, negligències mèdiques, reclamació danys i lesions.
 • Compra-venda d’immobles, contractes d’arres, contractes d’arrendament, assistència en tota mena de contractació.
 • Constitució, dissolució de societats mercantils.
 • Tot tipus de reclamacions judicials en l’àmbit civil, laboral, administratiu i mercantil.
 • Assistència lletrada a tota classe de judicis, civils, laborals, penals, delictes lleus, faltes, administratiu i mercantil.
 • Recursos administratius davant tots els organismes públics, inclosos tributaris, ajuntaments i en el seu cas, contenciós administratiu.

Separacions

Divorcis – Guarda i Custòdia.
Som especialistes en divorcis i separacions, l’assessorarem adequadament durant tot el procés del seu divorci o separació.

Herencies

En Bravo & Advocats som un despatx d’advocats especialistes en herències o Dret successori. Vetllarem en tot moment pels teus interessos, tant jurídics com personals.

Acomiadaments i Reclamacions Laborals

En Bravo & Advocats sempre t’assessorarem i guiarem en el teu cas concret. Defensant els teus drets davant l’empresa ocupadora en qüestió o autònom.

Seguretat Social

Reclamem tot tipus de prestacions cobertes per la Seguretat Social: Jubilació, Incapacitat, Atur, Maternitat, Viduïtat, etc.

Accidents Laborals

T’assessorarem durant tot el procés de tramitació de la indemnització o per a aconseguir la màxima compensació possible.

Accidents de Trànsit

Reclamem les màximes indemnitzacions per les lesions o danys morals en accidents de trànsit. Comptem amb els millors experts.

Incapacitacions Civils

Som especialistes dedicats a la pràctica del Dret Civil amb una gran experiència en sol·licituds d’incapacitació judicial i recursos.

Desnonaments

Ajudem propietaris a recuperar els seus habitatges per problemes d’impagaments de rendes o incompliments de contracte.

Concursos de creditors

Comptem amb un equip d’advocats especialistes en concurs de creditors. Oferim un assessorament complet.

Reclamacions de Quantitat

A través d’aquestes, el treballador pot reclamar a l’empresari les quantitats que aquest li ha deixat a deure. Si està interessat truca’ns.

Contacti’ns

Realitzi la seva consulta telefonant al 932 602 670 o a través del següent formulari. Li contactarem immediatament.

Vingui a veure'ns

C. Bellavista, 1. 08901 – L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Telèfon

932 602 670

Email

info@bravoreinon.com

×